Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so dobra in v prihodnost usmerjena alternativa fosilnim gorivom. Omogočajo daljnoročne, energatsko učinkovite, okolju prijazne in kombinirane rešitve ogrevanja in hlajenja. Naša ponudba omogoča gradnjo ogrevalno hladilnih sistemov s pomočjo sončnih kolektorjev, toplotne črpalke in biogoriv ter fotonapetostnih modulov. Naročniki si želijo optimalen in varčen način zagotavljanja primerne temperature bivalnega okolja in tople sanitarne vode, zato se najpogosteje poslužujejo kombiniranih sistemov.

S pomočjo fotonapetostne (sončne) elektrarne, ki obenem predstavlja dobro naložbo za starost ali šolanje vaših otrok, vzpostavimo energetsko popolnoma samozadosten objekt. Še več, takšen objekt  ustvari več energije, kot jo sami porabimo. V času, ko okoliščine in trendi napovedujejo stalno rast cen energentov, in  država še vedno subvencionira tovrstne naložbe, je razmislek v to smer modra odločitev.