Reference

Z našimi večletnimi delovnimi izkušnjami na tem področju (tudi v okviru podjetja Silvester Lampe s.p.) smo izvedli števine projekte in storitve. Ponosni smo na dejstvo, da se naši dosedanji naročniki vedno znova obračajo na nas, kar nas navdaja z zavestjo, da bomo ob takšni popotnici ohranili rast našega podjetja.
Večasih se je za sodelovanje lažje odločit, če ima človek informacijo o tem, s kom je podjetje v preteklosti sodelovalo, kdo so bili dosedanji pomembnejši naročniki naših storitev.

S ponosom in veseljem smo v preteklosti (večinoma kot podizvajalci) opravljali storitve tudi za sledeče organizacije:

  • Pošta Slovenije (redno servisiranje klimatskih naprav osrednje in zahodne Slovenije),
  • Ministrstvo za notranje zadeve,
  • Zavod za prestajanje kazni zapora Koper in
  • policijske postaje na območju policijskih uprav: Koper, Nova Gorica in Ljubljana.