Ogrevalni sistemi

Sodoben razvoj izrabe obnovljivih virov energije omogoča različno izbiro virov energije za ogrevalne sitsteme. Izbira optimalnega vira energije je odvisna od različnih dejavnikov: tipa in načina stanovanjske gradnje, klimatskega podnebja, kulturnega okolja, dostopa do virov energije in načina življenja uporabnika.

Naše storitve pri izgradnji ogrevalnega istema:

  • izbira in načrtovanje ogrevalnega sistema glede na vir energije (biomasa, les, sončni kolektorji, toplotne črpalke in različne kombinirane izvedbe),
  • dobava in montaža ter izgradnja sistema z vso potrebno avtomatiko,
  • regulacija toplotnega vira,
  • dobava in montaža elementov za kotlovnice ter ogrevalne sisteme,
  • servisiranje in
  • dezinficiranje vodovodnih sistemov.